author Porteman, Karel
main title Van beeld naar lied. Een terugblik op Hoofts Emblemata amatoria
short title Porteman, Van beeld naar lied
in Jansen, Zeven maal Hooft, 45-59