author Porteman, Karel
main title 'Soo dacht ick om de worm, die eeuwigh knagen sal.' De 'invallen' van de oude Cats.
short title Porteman, Soo dacht ick om een worm
in Zeeuws tijdschrift, Date: 1994; Volume: 4-5; pp: 168-173