author Porteman, Karel
main title 'T'is al goet wat cunste doet.' Beschouwingen bij een drukkersmerk van de gebroeders Van de Venne.
short title Porteman, T’is al goet wat cunste doet
in De gulden passer, Date: 1983-1985; Volume: 61-63; pp: 329-345
in Nave, Liber amicorum, Date: 1985