author Porteman, Karel
main title Voor een geschiedenis van de Nederlandse emblemataliteratuur
short title Porteman, Geschiedenis van de Nederlandse emblemataliteratuur
in Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis, Date: 1975; Volume: 29 ; pp: 199-215