author Poortman, W.C.
main title Bijbel en prent
short title Poortman, Bijbel en prent
place 's-Gravenhage
date 1983-1986
extent: Twee dln.
description Vol. 1,Boekzaal van de Nederlandse Bijbels, 1983


References to this book in the EPU editions, grouped by book: