author Muylle, Jan
ref title Beuckelaer 1986
main title Joachim Beuckelaer. Het markt- en keukenstuk in de Nederlanden 1550-1650
short title Muylle, Joachim Beuckelaer
date 1986
description Tent. cat. Gent. Monografie/catalogus over de Zuidnederlandse schilder (1530-1574), die vooral beroemd geworden is door zijn keukenstukken en marktscènes