author Moes, E.W.
author Burger, C.P.
main title De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuw
short title Moes, Amsterdamsche boekdrukkers
place Amsterdam
date 1896-1915
extent: Vier dln