author Moerman, Adriaan Karel Hendrik
main title Theocritus à Ganda en Jacob de Vivere
short title Moerman, Theocritus à Ganda
in Open: vaktijdschrift voor bibliothecarissen, literatuuronderzoekers, bedrijfsarchivarissen en documentalisten / een uitgave van de Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken, het Centrum voor Literatuuronderzoekers, het Nederlands Instituut voor Informatie, Documentatie en Registratuur, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen en de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, 4/1972/10/623
description Comments on Landwehr, Het raadsel van Theocritus à Ganda