author Meyer, M. de
main title Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. Religieuze, allegorische, satirische en verhalende prenten. Speelkaarten, ganzen- en uilenborden, driekoningenbriefjes, nieuwjaarsprenten
short title Meyer, Volksprenten
place Amsterdam
date 1970