author Meyer, M. de
main title De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw
short title Meyer, Volks- en kinderprent
editor Koch-de Meyer, G.
editor Kuyck, W.C. van
place Antwerpen
place etc.
date 1962


References to this book in the EPU editions, grouped by book: