author Meeuwesse, Karel
main title Goddelycke aandachten: een teruggevonden werkje van Petrus Serarius
short title Meeuwesse, Een teruggevonden werkje van Petrus Serarius
sub title Een voorbeeld van Luykens' Jezus en de Ziel'
in De Nieuwe Taalgids, 43/1950/6/317-323