main title Zeeusche nachtegael en bijgevoegd A. vande Venne Tafereel van sinne-mal
short title Meertens, Zeeusche nachtegael
editor Meertens, P.J.
editor Verkruijsse, P.J.
place Middelburg
date 1982
description Facs. ed. van exemplaar PB Zeeland 3 K 1 van de druk Middelburg 1623