author Mathijsen, M.
main title Het editeren van historische teksten
short title Mathijsen, Editeren van historische teksten
in Berg, Nederlandse literatuur, Date: 1986; pp: 254-270