author Mander, K. van
main title Uitlegging over de Metamorphosis of Herschepping van P. Ovidius Nazo
short title Van Mander, Uitlegging
place Amsterdam
date 1658