author Luyken, Jan
main title Jesus en de ziel
short title Luyken, Jesus en de ziel
place Amsterdam
date 1685