author Luijten, Hans
author Bloemendal, Jan
author Felix, G.
short title Luijten, Latijn
main title 'Ad nova semper hians' (Steeds naar iets nieuws verlangend)
sub title Het Latijn in Jacob Cats' Sinne- en minnebeelden
in De zeventiende eeuw, Date: 1994; Volume: 10 ; pp: 292-309