author Leeman, F.W.G.
main title Alciatus' Emblemata
sub title Denkbeelden en voorbeelden
short title Leeman, Alciatus' Emblemata
place Groningen
publisher Bouma's Boekhuis
date 1984