author Ledeboer, A.M.
main title De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland sedert de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw
short title Lrdeboer, Boekdrukkers
place Deventer
date 1872


References to this book in the EPU editions, grouped by book: