author Landwehr, John
main title Een manuscript van Jan Luyken
short title Landwehr, Manuscript van Jan Luiken
in Boekenpost, 8/2000/49/25
description The discussion on the identity of Theocritus à Ganda, author of Quaeris quid sit amor, is summarized and concluded in Moerman, Daniël Heinsius: Spiegel vande doorluchtige vrouwen(for the time being).