main title Geschiedenis van opvoeding en onderwijs: inleiding, bronnen, onderzoek
short title Kruithof, Geschiedenis van opvoeding en onderwijs
editor Kruithof, B.
editor and others
place Nijmegen
date 1982