author Kloek, J.J.
main title De afdeling negentiende eeuw van het Museum Catsianum
sub title De canonisatie van Jacob Cats
short title Kloek, Afdeling Negentiende Eeuw
in De boekenwereld, Date: 1995; Volume: 11; pp: 221-228