editor Dis, L.M. van
editor Smit, J.
main title Den bloem-hof van de Nederlantsche ieught
short title Van Dis en Smit (eds.), Bloem-hof van de Nederlandsche ieught
publisher Wereldbibliotheek
place Amsterdam, Antwerpen
date 1955