editor Beliën, H.M.
editor Deursen, A.Th. van
editor Setten, G.J. van
main title Gestalten van de Gouden Eeuw
sub title een Hollands groepsportret
short title Beliën e.a., Gestalten van de Gouden Eeuw
publisher Bakker
place Amsterdam
date 1995
note Portretten van karakteristieke beroeps- en andere groepen in de Nederlandse samenleving van de zeventiende eeuw