author Enenkel, Karl
main title Ovid-Emblematik als Scherenschnitt und Montage. Aneaus Picta Poesis in Reusners Picta Poesis Ovidiana
short title Enenkel, Ovid-Emblematik als Scherenschnitt und Montage
in Steen van Alciato, 729-749