author Houdt, Toon van
main title In het licht van de eeuwigheid. Bezinning over tijd en onvergankelijkheid in de efemere emblematische constructies van het Brusselse Jezuïetencollege (1682)
short title Van Houdt en Van Vaeck, In het licht van de eeuwigheid
in Steen van Alciato, 861-899