author Luyken, Jan
main title Voncken der liefde Jesu, van het Godtbegerende zielenvier. Bloemitjes der salige hoope, tot verheugelykheid der wandelaars, langs den weg, na vreden ryk. Een behelsinge van vyftig sinne-beelden, met hunne daar op spelende verssen, en heylige spreuken
short title Luyken, Voncken der liefde Jesu
publisher Pieter Arentsz
place Amsterdam
date 1687


References to this book in the EPU editions, grouped by book: