author Willems, J.F
main title Belgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands
short title Willems, Belgisch museum
date 2006
website http://www.dbnl.org/tekst/will028belg07_01/index.htm
note Digitized edition from the Gent 1843-imprint