author Schenkeveld-van der Dussen, M.A.
main title De canonieke versus de 'echte' Anna Roemersdochter Visscher
short title Schenkeveld, Canonieke versus 'echte' Anna Roemersdochter Visscher
in Van den Akker, Vrouwen en de canon, 228-241