author Zijlstra, H.
main title Wie kaatst kan de bal verwachten. Beknopte tennisgeschiedenis van de Middeleeuwen tot heden
short title Zijlstra, Wie kaatst kan de bal verwachten
in geschiedenis.nl
website http://www.geschiedenis.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=645&Itemid=149&limit=1&limitstart=2