author Keersmaekers, A.
main title De oudst-gedrukte gedichten van Vondel (1607)
short title Keersmaeckers, De oudst-gedrukte gedichten van Vondel (1607)
in De Nieuwe Taalgids, 76 (1983), 109-123