author Kolfin, E.
main title Portretten van liefde en lust.
sub title Portretten en portretteren in illustraties uit Noord- en Zuid-Nederlandse boekjes over liefde c. 1600-1635.
short title Kolfin, Portretten van liefde en lust
in De zeventiende eeuw, 17 (2001), 121-137