author Broek, R. van den
main title De vertaling als evidentie en paradox.
short title Van der Broek, De vertaling als evidentie en paradox.
place Antwerpen
date 1999