author Brouwer, H.
main title Lezen en schrijven in de provincie.
sub title De boeken van de Zwolse boekverkopers 1777-1849.
short title Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie.
place Leiden
date 1995