author Daalder, D.L.
main title Wormcruyt met suycker.
sub title Historisch-critisch overzicht van de Nederlandse kinderliteratuur met illustraties en portretten.
short title Daalder, Wormcruyt met suycker.
place Schiedam
date 1976