author Delft, M. van
main title Bibliopolis.
sub title Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland.
short title Van Delft, Bibliopolis.
place Zwolle
date 2003
website http://www.bibliopolis.nl