author Franc van Berkhey, J. le
main title Snerpende hekelroede van eenen echten vrank en vryen Batavier.
short title Le Franc van Berkhey, Snerpende hekelroede van eenen echten vrank en vryen Batavier.
date [1780]
note Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Utrecht Soct 2856