author Franc van Berkhey, J. le
main title Zinspelende gedigtjes op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina chalon, berustende inde verzameling van den kunstbevorderder heere H.A. Dibbets.
short title Le Franc van Berkhey, Zinspelende gedigtjes op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina chalon, berustende inde verzameling van den kunstbevorderder heere H.A. Dibbets.
place Amsterdam
date 1793
note Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Leiden 733 C 47