author De Geest, D.
main title Literatuur als systeem, literatuur als vertoog.
sub title Bouwstenen voor een functionalistische benadering van literaire verschijnselen.
short title De Geest, Literatuur als systeem, literatuur als vertoog.
place Leuven
date 1996