author Heijden, M.J.M. van der
main title De dageraad van de emancipatie der katholieken.
sub title De Nederlandsche katholieken en de staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw.
short title Van der Heijden, De dageraad van de emancipatie der katholieken.
place Nijmegen
date 1947