author Jongenelen, T.
main title Van smaad tot erger.
sub title Amsterdamse boekverboden 1747-1794.
short title Jongenelen, Van smaad tot erger.
place Amsterdam
date 1998