author Knipping, John B.
author Meertens, P.J.
main title Van De Dene tot Luiken.
sub title Bloemlezing uit de Noord- en Zuid-Nederlandse emblemata literatuur der zestiende en zeventiende eeuw.
short title Knipping, Van De Dene tot Luiken.
place Zwolle
date 1956