author Korpel, L.
main title Over het nut en de wijze der vertalingen.
sub title Nederlandse vertaalreflectie (1750-1820) in een Westeuropees kader.
short title Korpel, Over het nut en de wijze der vertalingen.
place Amsterdam
date 1992