author Loon, G. van
main title Beschrijving der Nederlandsche Historipenningen.
short title Van Loon, Beschrijving der Nederlandsche Historipenningen.
place Amstelveen [Den Haag]
date 1986 [1726]
note Second volume