editor Bekkering, H.
main title De hele Bibelebontse berg.
sub title De geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden.
short title Bekkering, De hele Bibelebontse berg.
place Amsterdam
date 1990