author [Ollefen, L. van]
main title Uitmuntende verzaameling
short title Van Ollefen, Uitmuntende verzaameling.
date 1786
note Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam O77298