author [Ollefen, L. van]
main title Gedenkboek van Amsteldam.
sub title Inhoudende onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende bij het gebeurde met de steden Hattem en Elburg, tot op de groote omwenteling van zaaken, door het inrukken der Pruissische troepen.
short title Van Ollefen, Gedenkboek van Amsteldam.
place Amsterdam
date 1788
note Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam XW.06493