author Schippers, A.
main title Middelnederlandse fabels.
sub title Studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels.
short title Schippers, Middelnederlandse fabels.
place Nijmegen
date 1995