author Smith, P
main title Het schouwtoneel der dieren.
sub title Embleemfabels in de Nederlanden (1567-ca. 1670).
short title Smith, Het schouwtoneel der dieren.
place Hilversum
date 2006