author Strien, T. van
author Stronks, Els
main title Het hart naar boven.
sub title Religieuze po√ęzie uit de zeventiende eeuw.
short title Van Strien, Het hart naar boven.
place Amsterdam
date 1999