author Vliet, P. van der
main title Wolff en Deken's Brieven van Abraham Blankaart.
sub title Een bijdrage tot de kennis van de Reformatorische Verlichting.
short title Van der Vliet, Wolff en Deken's Brieven van Abraham Blankaart.
place Utrecht
date 1982